Παρασκευή, 01 Μαρτίου 2013 14:53

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΑΘΗΝΑ»

Καταστατικό του αναπτυξιακού και εξωραϊστικού συλλόγου περιοίκων και φίλων τoυ Πεδίου του Άρεως ,του Λόφου Φινοπούλου, του δάσους γύρω από το σημερινό Πρωτοδικείο Αθηνών, πρώην Σχολή Ευελπίδων ,μέχρι την πλατεία Γκύζη, της πλατείας Πρωτομαγιάς και των γύρω χώρων.

 

Άρθρο 1ο: ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΎΜΙΑ-ΕΔΡΑ

Άρθρο 2ο: ΣΚΟΠΟΙ

Άρθρο 3ο: ΜΕΣΑ

Άρθρο 4ο: ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥΣ

Άρθρο 5ο: ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 6ο: ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 7ο: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 8ο: ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 9ο: ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΝ

Άρθρο 10ο: ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άρθρο 11ο: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ

Άρθρο 12ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 13ο: ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 14ο: ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Άρθρο 15ο: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Άρθρο 16ο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 17ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 18ο: ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 19ο: ΓΕΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Άρθρο 20ο: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΙ-ΜΕΣΑ

Άρθρο 1ο: ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «Η ΑΘΗΝΑ». Το όνομα είναι της θεάς Αθηνάς Προστάτιδας της Αθήνας και από το Ομώνυμο Άγαλμα της που βρίσκεται στο Πεδίο του Άρεως (Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ύψος της Σπυρ. Τρικούπη). Η έδρα θα είναι στην Αθήνα.

 

Άρθρο 2ο: ΣΚΟΠΟΙ

1. Ο Σύλλογος έχει σκοπό την προστασία, εξωραϊσμό, καλλωπισμό και γενικά την αναβάθμιση του χώρου που περικλείεται από τους δρόμους Λ.Αλεξάνδρας από το ύψος της οδού Μουστοξύδη έως την Πατησίων, Κορδικτώνος, Ευελπίδων, Πριγκηποννήσων μέχρι τον Άγιο Στυλιανό στου Γκύζη. Παπανδρία, Κυπριανού, Κ.Δελαπόρτα, Κ.Μητσοπούλου και Ιωάννου Σούτσου, Τέρμα Βαρβάκη, Μεγαλουπόλεως, Βαλτινών, Μομφεράτου, Καλλίστης, Μουστοξύδη, Βραΐλα, Μπούσγου και Λ.Αλεξάνδρας. Ο χώρος αυτός εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο του 6ου Διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων.

Ο Σύλλογος θα λειτουργήσει σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους ειδικούς νόμους «περί προστασίας δασών, αλσών, πάρκων και περιβάλλοντος»

Σκοπός είναι ο προαναφερόμενος χώρος να γίνει ένας αισθητικά και λειτουργικά άρτιος χώρος αναψυχής, ελεύθερος και ασφαλής για τους μικρούς και μεγάλους επισκέπτες του.

2. Την μέριμνα και την συμβολή στην διατήρηση και βελτίωση του φυσικού, βιολογικού και οικολογικού περιβάλλοντος της περιοχής και της
ποιότητας ζωής όλων όσων ήθελαν να τους χρησιμοποιήσουν.

3. Την μέριμνα και την συμμετοχή των μελών στην φύτευση δένδρων, φυτών, θάμνων, λουλουδιών, τον καθαρισμό και την εν γένει

διαφύλαξη της περιοχής και προστασία του περιβάλλοντος από κάθε είδους αυθαιρεσιών και παρανόμων ενεργειών, πράξεων και παραλείψεων
της διοίκησης.

Τον έλεγχο των εργολαβιών και εργαζομένων στους χώρους για την καλύτερη λειτουργία και την προστασία του χώρου.

4. Την ανάπτυξη φιλοδασικού πνεύματος με την σύνταξη εκτύπωση πώληση ή διανομή δωρεάν φυλλαδίων και άλλων εντύπων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με σκοπό την διάδοση και αγάπη για τον χώρο και το περιβάλλον.

5. Την σύσφιξη των σχέσεων και την συνεργασία των κατοίκων της περιοχής για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών έτσι που ο χώρος να γίνει πνεύμονας πρασίνου και οξυγόνου, τόπος αναψυχής και παράγοντας διαβίωσης των πολιτών.

6. Την ανατροπή παραχωρήσεων σε τρίτους,την εμπορευματοποίηση των χώρων και την κάθε είδους παρατυπιών και παρανομιών που αντιβαίνουν στο Νόμο και τον χαρακτήρα της περιοχής.

7. Την πραγματοποίηση πολιτιστικών, πνευματικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων για την προαγωγή του σκοπού του συλλόγου.

 

Άρθρο 3ο: ΜΕΣΑ

1. Για να επιτύχει ο Σύλλογος τους σκοπούς του θα χρησιμοποιήσει νόμιμα, θεμιτά και εφαρμόσιμα μέσα.

2. Η σύσταση επιτροπών για τη μελέτη και λύση των προβλημάτων του χώρου.

3. Οι παραστάσεις σε Αρχές και Υπηρεσίες, οι οποίες έχουν άμεση σχέση με τον χώρο ώστε με την συνεργασία και συμπαράσταση ο χώρος να γίνει παράδειγμα προς μίμηση.

 

ΜΕΛΗ

Άρθρο 4ο: ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥΣ

1. Τα μέλη του Συλλόγου είναι Τακτικά, Τιμητικά και Ομότιμα.

2. Για να γίνει κάποιος τακτικό, τιμητικό ή ομότιμο μέλος του Συλλόγου θα πρέπει να έχει συμπληρωμένο το 18° έτος της ηλικίας του να κάνει αίτηση όπου ανεπιφύλακτα θα δηλώνει ότι αποδέχεται τις αρχές το καταστατικό του Συλλόγου και να πληρώσει το δικαίωμα εγγραφής, εκτός αν ζητά να γραφτεί σαν τιμητικό μέλος.

3. Τακτικά μέλη γίνονται οι κάτοικοι των πολυκατοικιών γύρω από τους προαναφερόμενους δρόμους καθώς και των γειτονικών πολυκατοικιών που εκ παραδρομής δεν αναφέρονται.

4. Τιμητικά μέλη γίνονται μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι των πολυκατοικιών που υπάρχουν στους προαναφερόμενους δρόμους και στους γύρω παραδρόμους σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1.

5. Ομότιμα μέλη γίνονται μόνο οι φίλοι που συμπαρίστανται στους σκοπούς του Συλλόγου.

6. Για να γραφτεί κάποιο μέλος του συλλόγου χρειάζεται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε είναι τακτικό, τιμητικό ή ομότιμο μέλος.

7. Εάν κάποιο μέλος τακτικό τιμητικό ή ομότιμο αλλάξει τόπο διαμονής τότε μπορεί να διαγραφεί από τον Σύλλογο και χρειάζεται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 5ο: ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

1. Τα μέλη έχουν την υποχρέωση να σέβονται το καταστατικό, τις αρχές του Συλλόγου και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. Θα πρέπει να κάνουν ότι μπορούν για το καλό του Συλλόγου και να φροντίζουν για την σωστή εκτέλεση κάθε εργασίας που τους ανατίθεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως η άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου του συλλόγου.

2. Τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωμένα να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο.

3. Τα ομότιμα μέλη πληρώνουν μόνο δικαίωμα εγγραφής, όχι όμως ετήσια συνδρομή.

4. Τα τιμητικά μέλη δεν έχουν καμία υποχρέωση να πληρώνουν το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή. Βασική όμως υποχρέωση είναι να φροντίζουν, να αγαπούν και να σέβονται τον Σύλλογο και τους σκοπούς του.

5.  Όλα τα μέλη του Συλλόγου έχουν δικαίωμα να απαιτούν την τήρηση του Καταστατικού.

6. Μόνο τα τακτικά μέλη υπολογίζονται για την απαρτία και μόνο αυτά έχουν δικαίωμα να εκλεγούν και να εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου.

7. Τα τιμητικά και ομότιμα μέλη έχουν δικαίωμα παράστασης και γνώμης στις Γενικές Συνελεύσεις, όχι όμως και δικαίωμα να εκλεγούν ή να εκλέξουν.              

8. Τα μέλη κάθε κατηγορίας (τακτικά, τιμητικά, ομότιμα), είναι ίσα μεταξύ τους. Για να απονεμηθούν ιδιαίτερα δικαιώματα χρειάζεται η συναίνεση όλων των τακτικών μελών.

 

Άρθρο 6ο: ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ

1. Τα μέλη έχουν πάντα το δικαίωμα να αποχωρήσουν από τον Σύλλογο. Η αποχώρηση όμως πρέπει να γνωστοποιηθεί τρεις (3) μήνες τουλάχιστον πριν την λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του.

2. Εάν κάποιος για οποιοδήποτε λόγο πάψει να είναι μέλος του Συλλόγου, τότε όχι μόνο δεν έχει κανένα δικαίωμα πάνω στην περιουσία του Συλλόγου αλλά αντίθετα οφείλει την συνδρομή του για όσο καιρό ήταν μέλος και μέχρι του τέλους του λογιστικού έτους της εξόδου του.

3. Διαγράφονται από το μητρώο του Συλλόγου:

α) Όσοι παραιτηθούν

β) Όσοι δεν πληρώνουν την τακτική ετήσια συνδρομή για τρία (3) χρόνια.

γ) Όσοι από πρόθεση αντιστρατεύονται στις αρχές και τους σκοπούς του Συλλόγου.

4.Για κάθε περίπτωση διαγραφής απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του, εκτός από την τρίτη περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, όπου αρκεί και πλειοψηφία. Η απόφαση διαγραφής πρέπει να είναι αιτιολογημένη και προηγούμενα πρέπει να δοθεί (εκτός αν είναι αντικειμενικά απολύτως αδύνατο) η δυνατότητα ακρόασης στο διαγραφόμενο μέλος, που έχει βέβαια πάντα την δυνατότητα προσφυγής στην Γενική Συνέλευση.

5. Αποβολή μέλους επιτρέπεται αν υπάρχει σπουδαίος λόγος και το αποφασίσει αιτιολογημένα η Γενική Συνέλευση.

6. Σε οποιαδήποτε περίπτωση διαγραφής ή αποβολής, το διαγραφόμενο ή αποβαλλόμενο μέλος έχει το δικαίωμα να προσβάλλει την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τους όρους της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 88 του αστικού κώδικα.

7. Διαγραφόμενο ή αποβαλλόμενο μέλος μπορεί με αίτηση του να ξαναγραφεί στο Σύλλογο, αφού περάσει ένας ολόκληρος χρόνος από την διαγραφή του ή την αποβολή του και αποφασίσει αιτιολογημένα το όργανο (Διοικητικό Συμβούλιο ή Γενική Συνέλευση), που αποφάσισε την διαγραφή ή αποβολή του. Μόνη αρμόδια για τέτοια απόφαση είναι- η Γενική Συνέλευση αν αυτή αποφάσισε, είτε πρωτοβάθμια (παράγραφος 5), είτε δευτεροβάθμιος (παράγραφος 4) ύστερα από προσφυγή του διαγραφομένου.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 7ο: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μελών είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

2. Σαν αποκλειστικά αρμόδια:

α) Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τα πρόσωπα της Διοίκησης και Ελέγχου, αποφασίζει για την αποβολή μέλους, για την έγκριση του Ισολογισμού, του Προϋπολογισμού-Απολογισμού και της δραστηριότητας του διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, για την αλλαγή του σκοπού του Συλλόγου, την τροποποίηση του καταστατικού και την διάλυση του Συλλόγου.

β) Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοίκησης και του Ελέγχου, έχοντας το δικαίωμα να παύει οποτεδήποτε, αλλά μόνο με αιτιολογημένη απόφαση της και μόνο για σπουδαίο λόγο και ειδικά για βαριά παράβαση των καθηκόντων τους ή ανικανότητα για τακτική διαχείριση.

3. Η   Γενική   Συνέλευση   αποφασίζει  για   κάθε   θέμα   που   της υποβάλλεται.

 

Άρθρο 8ο: ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά μια φορά το χρόνο μέσα στο μήνα Φεβρουάριο στην Αθήνα και στην έδρα του Συλλόγου.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται έκτακτα, στην έδρα-του Συλλόγου αν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο ή αν το ζητήσουν η Επιτροπή Ελέγχου ή τα 1/5 των τακτικών μελών του Συλλόγου με γραπτή αίτηση, όπου να αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δυο μήνες, τότε εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του άρθρου 96 του Αστικού Κώδικα.

3. Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, γίνεται πάντα Κυριακή και η λειτουργία της αρχίζει στις 10 το πρωί.

4. Για να συγκληθεί Γενική Συνέλευση πρέπει να γνωστοποιηθεί σε μια μεγάλη ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας, είτε σε ατομικές προσκλήσεις.

5. Στη γνωστοποίηση, όπως κι αν γίνεται της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, αναφέρονται περιληπτικά τα θέματα που θα συζητηθούν και ο τόπος και χρόνος της Συνέλευσης. Ανάμεσα στη γνωστοποίηση και στην πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες. Στην ίδια πρόσκληση ορίζεται και ο τόπος και ο χρόνος της δεύτερης (επαναληπτικής) Γενικής Συνέλευσης, για την περίπτωση που δεν θα υπάρξει προηγούμενη απαρτία.

6. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν (και υπολογίζονται για την απαρτία και την πλειοψηφία) όλα τα τακτικά μέλη και μόνο αυτά. Για να έχουν δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση τα μέλη πρέπει να είναι εντάξει ταμειακά. Κάθε δικαιούμενος να μετέχει στη Γενική Συνέλευση μπορεί να πάρει μέρος σ'αυτήν με αντιπρόσωπο του, που πρέπει και αυτός να είναι μέλος της Γενικής Συνέλευσης και να έχει γραπτή εξουσιοδότηση του αντιπροσώπου.

7. Για να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση χρειάζεται απαρτία του 1/3 των τακτικών μελών και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε ανυπαρξία απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται για την επόμενη ή μεθεπόμενη Κυριακή. Τότε (εκτός από τα θέματα για τα οποία υπάρχει ειδική αντίθετη ρύθμιση στο Καταστατικό ή το Νόμο), θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία, όσοι κι αν παρευρίσκονται και αρκεί και πάλι η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών για τη λήψη απόφασης. Απόφαση πάνω σε θέμα που δεν γράφτηκε στην γνωστοποίηση είναι άκυρη. Αν όμως όλα τα μέλη δηλώνουν γραπτά πως συμφωνούν πάνω σε κάποια πρόταση, τότε έγκυρα λαμβάνεται απόφαση.

8. Η Γενική Συνέλευση προεδρεύεται από Πρόεδρο που εκλέγει η ίδια, εκλέγοντας ακόμη και το Γραμματέα της καθώς και τρία (3) μέλη για να βοηθούν τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνέλευσης. Όλοι αυτοί —που πρέπει να είναι τακτικά μέλη του Συλλόγου- αποτελούν το προεδρείο της Συνέλευσης που αυτή, σαν πρώτο μέλημα της, το εκλέγει μόλις αρχίσει τη συνεδρίαση της με άμεση ψηφοφορία με ανάταση των χεριών. Πριν απ' αυτό, προσωρινός πρόεδρος είναι το μεγαλύτερο σε ηλικία μέλος, εκτός αν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή υποψήφιος για εκλογή στα Όργανα του Συλλόγου. Γενικά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή υποψήφιος για εκλογή στα Όργανα του Συλλόγου (δηλαδή Διοικητικό Συμβούλιο και Επιτροπή Ελέγχου), δεν μπορεί να είναι μέλος του Προεδρείου της Συνέλευσης.

9. Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει ο Πρόεδρος της βάζει σε συζήτηση και ψηφοφορία τα θέματα που θα κριθούν. Σε περίπτωση που χρειάζεται κάποια τακτοποίηση των θεμάτων, αυτή γίνεται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης. Η ψηφοφορία πάνω σε προσωπικά θέματα είναι πάντα μυστική. Ο Γραμματέας της Συνέλευσης κρατεί τα πρακτικά και εισηγείται τα θέματα. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από το Προεδρείο της και παραδίδονται αμέσως στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση μπορούν να ορίζουν και ειδικούς εισηγητές. Δικαίωμα ορισμού ειδικού εισηγητή έχουν και η Επιτροπή Ελέγχου και η ομάδα που έχει ζητήσει τη σύγκληση της Συνέλευσης σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 96 του Αστικού Κώδικα.

10. Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης είναι και Εφορευτική Επιτροπή στην περίπτωση εκλογών, αυτή δε έχει την επιμέλεια της ψηφοφορίας και της διαλογής.

11. Η Γενική Συνέλευση τελειώνει μόλις κλείσει ο κατάλογος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση εκλογής οργάνων του Συλλόγου, η Γενική Συνέλευση δεν τελειώνει πριν από τις δυο (2) η ώρα το απόγευμα, εκτός αν έρχονται συνέχεια ψηφοφόροι, οπότε συνεχίζεται για ανάλογο χρόνο.

 

Άρθρο 9ο: ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΝ

1. Τον Σύλλογο διοικεί επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (στο εξής για συντομία: Δ.Σ.), ή που η διαχείριση του ελέγχεται από τριμελή Επιτροπή Ελέγχου (στο εξής για συντομία Ε.Ε.). Και τα δυο αυτά όργανα εκλέγονται για μια διετία. Η εκλογή τους γίνεται χρόνο παρά χρόνο από την Τακτική Γενική Συνέλευση, αφού εξαντληθούν προηγούμενα όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

2. Η ψηφοφορία είναι μυστική και γίνεται με ένα μόνο ψηφοδέλτιο (έντυπο, πολυγραφημένο ή δακτυλογραφημένο) όπου γράφονται τα ονόματα όλων των υποψηφίων χωρισμένα σε δυο ομάδες. Η πρώτη ομάδα έχει όλα τα ονόματα των υποψηφίων για το Δ.Σ και η δεύτερη ομάδα έχει όλα τα ονόματα των υποψηφίων για την Ε.Ε.

3. Εκλέγονται όσοι πήραν την σχετική πλειοψηφία. Για το Δ.Σ. εκλέγονται σαν τακτικοί οι επτά (7) πρώτοι σε σειρά επιτυχία, οι ακόλουθοι πέντε (5) στη σειρά είναι αναπληρωματικοί. Κάθε μέλος του Δ.Σ. ή της Ε.Ε που βγαίνει για οποιοδήποτε λόγο, αντικαθίσταται αυτοδίκαια από τον πρώτο αναπληρωματικό και έτσι συνεχίζει. Η θητεία των αναπληρωματικών είναι ισόχρονη με την θητεία του μέλους που αντικαθιστούν. Η παραίτηση κάποιου από το Δ.Σ. ή την Ε.Ε είναι πάντα ελεύθερη. Τα μέλη του Δ.Σ και της Ε.Ε μπορούν πάντα να επανεκλεγούν.

4. Το Δ.Σ έχει την μέριμνα να καταρτιστούν τα ψηφοδέλτια σε αρκετό αριθμό, όλα ίδια σε μορφή και μέγεθος. Μόνο αν αυτά εξαντληθούν και το επιβεβαιώνει αυτό η Εφορευτική Επιτροπή, μόνο τότε επιτρέπονται χειρόγραφα ψηφοδέλτια που φτιάχνονται από την Εφορευτική Επιτροπή, ίδια πάλι σε μορφή και μέγεθος.

5. Η προτίμηση των ψηφοφόρων δείχνεται με ένα σταυρό πριν από το όνομα του υποψηφίου. Αν υπάρχουν σταυροί περισσότεροι από επτά (7) για το Δ.Σ ή από τρεις (3) για την Ε.Ε, το ψηφοδέλτιο είναι ολόκληρο άκυρο.

6. Για την μυστικότητα της ψηφοφορίας και τις ακυρότητες της ψηφοφορίας ή των ψηφοδελτίων, ισχύουν οι διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν για την εκλογή Βουλευτών.

7. Υποψήφιοι για το Δ.Σ και την Ε.Ε μπορούν να είναι μόνο τακτικά και ταμειακά εντάξει μέλη του Συλλόγου. Μόλις κάποιος για οποιοδήποτε λόγο πάψει να είναι μέλος του Συλλόγου, αυτόματα παύει και να είναι μέλος του Δ.Σ ή της Ε.Ε.

8. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτές. Την υποψηφιότητα κάποιου υποβάλλει είτε ο ίδιος ο υποψήφιος, είτε τουλάχιστον τρία (3) τακτικά μέλη του Συλλόγου, όμως ο προτεινόμενος μπορεί γραπτά να αρνηθεί την υποψηφιότητα του και η άρνηση του αυτή είναι ισχυρότερη από την πρόταση.

 

Άρθρο 10ο: ΔΙΟΙΚΗΣΗ

1. Ο πρώτος στην σειρά εκλογής συγκαλεί τους^ υπόλοιπους και όλοι συνέρχονται μέσα σε επτά (7) ημέρες από την εκλογή τους, σε συνεδρίαση, όπου, προεδρευόμενοι από τον πρώτο συγκροτούνται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ τους, με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και 3 μέλη. Τα τρία μέλη παραμένουν σύμβουλοι.

2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες το αργότερο από την εκλογή του καινούργιου Διοικητικού Συμβουλίου, τούτο αναλαμβάνει τα καθήκοντα του και παραλαμβάνει με πρωτόκολλο από το προηγούμενο Δ.Σ, που μέχρι τότε εξακολουθεί να διοικεί στο Σύλλογο.

3. Το Δ.Σ εδρεύει στην Αθήνα, όπου και συνεδριάζει. Οι συνεδριάσεις είναι τακτικές μια φορά κάθε δυο μήνες και έκτακτες όταν κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή το ζητήσουν δυο μέλη του Δ.Σ. με γραπτή αίτηση, που να αναφέρεται το θέμα που θα ζητηθεί. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει τη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι ημέρες. Αν όμως αρνηθεί και δεν το καλέσει μέσα στις είκοσι ημέρες, τότε αυτό καλείται από τον Αντιπρόεδρο ή αν αρνηθεί και αυτός, από τα μέλη που ζήτησαν την συνεδρίαση.

4. Το Δ.Σ έχει απαρτία αν είναι παρόντα τα πέντε από τα μέλη του. Αν δεν υπάρχει απαρτία, τότε η επαναληπτική συνεδρίαση γίνεται μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Ο Πρόεδρος, καλεί τα μέλη του Δ.Σ σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση πριν από δέκα ημέρες, όπου αναφέρεται και ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, για την περίπτωση της έλλειψης απαρτίας.

5. Κάθε καλοκαίρι, μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο, οι συνεδριάσεις του Δ.Σ μπορούν να γίνονται αν παρευρίσκονται τουλάχιστον πέντε μέλη του Δ.Σ. αν δεν παρευρίσκονται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος, τις συνεδριάσεις συγκαλεί και διευθύνει άλλο μέλος του Δ.Σ. που έχει ειδική εξουσιοδότησή του.

6. Το Δ.Σ. αποφασίζει με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Όλα τα μέλη του Δ.Σ έχουν ισότητα στην ψήφο. Η ψηφοφορία σε θέματα
προσωπικά είναι πάντοτε μυστική.

7. Οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ μπορεί να αντιπροσωπευτεί στην συνεδρίαση από άλλο μέλος του Δ.Σ που θα έχει γραπτή εξουσιοδότηση.

8. Σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρόχειρα πρακτικά που μονογραφούνται από όλους τους παρόντες. Στην άμεσα επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ το πρακτικό επικυρώνεται και υπογράφουν στο βιβλίο πρακτικών όλοι οι παρόντες. Όλα τα μέλη του Δ.Σ έχουν αλληλέγγυη ευθύνη για κάθε απόφαση του Δ.Σ, εκτός αν απουσίασαν ή διαφώνησαν και η διαφωνία αυτή προκύπτει από το πρακτικό.

9. Αν κάποιο μέλος του Δ.Σ απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις ή σε τέσσερις συνολικά μέσα σε ένα χρόνο συνεδριάσεις, αντικαθίστανται από τον πρώτο στην σειρά αναπληρωματικό και έτσι στη συνέχεια μέχρι να εξαντληθεί ο κατάλογος των αναπληρωματικών. Μετά την εξάντληση του καταλόγου των αναπληρωματικών, η θέση μένει κενή μέχρι την λήξη της θητείας του Δ.Σ, σ' αυτή μάλιστα την περίπτωση η κενή θέση δεν υπολογίζεται στην απαρτία.

10. Δεν θεωρείται αδικαιολόγητη η απουσία μελών του Δ.Σ από τις καλοκαιρινές συνεδριάσεις.

11. Το Δ.Σ διοικεί το Σύλλογο και διαχειρίζεται τα συμφέροντα του Συλλόγου σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, επιδιώκει με όλες του τις δυνάμεις την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, φροντίζει για την τήρηση και εφαρμογή του Καταστατικού, συντάσσει τον ετήσιο απολογισμό και προϋπολογισμό που τον υποβάλλει για έγκριση στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. Κανονίζει την ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, ανακηρύσσει τους υποψηφίους για τα όργανα του Συλλόγου, αναθέτει εργασίες σε μέλη, συγκροτεί επιτροπές από μέλη του Δ.Σ ή του Συλλόγου για την μελέτη ή προώθηση θεμάτων, ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι σκοποί του Καταστατικού και γενικά έχει αρμοδιότητα πάνω σε όλα τα θέματα που αφορούν τον Σύλλογο, εκτός από εκείνα που -είτε από Νόμο, είτε από το Καταστατικό- ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

12. Το Δ.Σ μπορεί να διορίζει Εφόρους ή Επιμελητές από μέλη του Συλλόγου (τακτικά, ομότιμα ή τιμητικά), στους οποίους αναθέτει εργασία ή εκπροσώπηση του Συλλόγου για κάποιο θέμα. Οι Επιμελητές ή Έφοροι, παίρνουν μέρος στις συνεδριάσεις του Δ.Σ όταν συζητείται το θέμα που τους ανατέθηκε, η γνώμη τους όμως είναι μόνο συμβουλευτική.

 

Άρθρο 11ο: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ αντιπροσωπεύει τον Σύλλογο μπροστά σε οποιοδήποτε τρίτο, δηλαδή μπροστά στις Αρχές και οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συντάσσει σε συνεδρίαση το Δ.Σ και διευθύνει τις συζητήσεις σ'αυτό, τακτοποιεί την ημερησία διάταξη σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ και υπογράφει (μαζί με τον Γραμματέα) κάθε έγγραφο του Συλλόγου και (μαζί με τον Ταμία) κάθε χρηματικό ένταλμα.

2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός εμποδίζεται ή απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο. Αν λείπει και ο Αντιπρόεδρος, αναπληρώνεται από το πιο ηλικιωμένο μέλος του Δ.Σ.

3. Ο Γραμματέας έχει στη φύλαξη του τη σφραγίδα και το Αρχείο του Συλλόγου, τηρεί με ευθύνη του το πρωτόκολλο, το μητρώο των μελών και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ (φροντίζοντας και για την υπογραφή τους από τα μέλη που πήραν μέρος στην συνεδρίαση) και οποιαδήποτε άλλα βοηθητικά βιβλία ή έγγραφα, υπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο, κάθε έγγραφο του Συλλόγου και εισηγείται στο Δ.Σ τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

4. Ο Ταμίας:

α) Τηρεί με ευθύνη του το βιβλίο εσόδων — εξόδων και οποιοδήποτε άλλο βοηθητικό βιβλίο για την περιουσία και την διαχείριση, εισπράττει για λογαριασμό του συλλόγου κάθε ποσό με διπλότυπες αποδείξεις, φυλάσσει τα χρηματικά εντάλματα και τα υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο, υποβάλλει στο Δ.Σ κάθε χρόνο γραπτή κατάσταση για την περιουσία του Συλλόγου και είναι υπεύθυνος για κάθε ανωμαλία στην τήρηση των βιβλίων του και στις δοσοληψίες.

β) Δεν επιτρέπεται να έχει στα χέρια του χρήματα του Συλλόγου σε μετρητά πάνω από εξήντα ευρώ (60€), όντας υποχρεωμένος μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπέρβαση αυτού του ορίου, να καταθέτει σε έντοκη κατάθεση, σε Τράπεζα ή Ταμιευτήριο, κάθε παραπάνω ποσό. Σε επείγουσες περιπτώσεις μπορεί να κάνει μόνος του —και χωρίς την υπογραφή του Προέδρου- πληρωμές μέχρι εξήντα ευρώ (60€), οφείλοντας όμως να φέρει το θέμα στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. Τα ποσά του εδαφίου αυτού αυξομειώνονται με απόφαση του Δ.Σ, πάντα μέσα στα όρια που ορίζει ο Νόμος.

γ) Κάνει τις αναλήψεις από Τράπεζα ή Ταμιευτήριο, πάντα όμως με γραπτή εντολή του Προέδρου.

5. Ο Γραμματέας και ο Ταμίας, όταν εμποδίζονται ή λείπουν, αναπληρώνονται σ' όλα τα μερικά από τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες τους από ένα άλλο μέλος του Δ.Σ. που το ορίζει το Δ.Σ.

6. Το Δ.Σ μπορεί να αναθέσει στα μέλη του οποιαδήποτε εργασία, μέσα στα πλαίσια του Νόμου και του Καταστατικού και αυτά οφείλουν να την εκτελέσουν πιστά. Με την απόφαση αυτή του Δ.Σ το εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ εκπροσωπεί και δεσμεύει το Σύλλογο μπροστά στις Αρχές και οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

 

Άρθρο 12ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Ο πρώτος επιτυχών στις εκλογές για την Ε.Ε είναι και Πρόεδρος της και έχει την υποχρέωση να καλέσει τους άλλους δυο σε πρώτη συνεδρίαση μέσα σε τρεις (3) μήνες από την εκλογή.

2. Η Ε.Ε έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση κάθε τρεις (3) μήνες να λαβαίνει γνώση της διαχείρισης που κάνει το Δ.Σ στην περιουσία του Συλλόγου. Έχει ακόμη την υποχρέωση στο τέλος κάθε λογιστικού έτους (αφού βέβαια ελέγξει τα βιβλία και στοιχεία του Συλλόγου) να υποβάλλει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση λεπτομερειακή γραπτή έκθεση για το πώς διαχειρίστηκε το Δ.Σ την περιουσία του Συλλόγου. Η έκθεση αυτή καταχωρίζεται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. Το λογιστικό έτος είναι το ίδιο με το ημερολογιακό.

3. Το Δ.Σ έχει υποχρέωση:

α) Να παραδίδει για έλεγχο στην Ε.Ε τα βιβλία και στοιχεία που αυτή ζητά σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

β) Να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση όταν το ζητήσει η Ε.Ε σύμφωνα με την δεύτερη παράγραφο του άρθρου 8 του Καταστατικού.

 

Άρθρο 13ο: ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1. Οι πόροι του Συλλόγου είναι έκτακτοι και τακτικοί:

α) Έκτακτοι πόροι είναι οι έκτακτες συνδρομές των μελών του Συλλόγου, η ειδική συνδρομή των ιδρυτικών μελών, οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, οι οικονομικές ενισχύσεις (προς τον Σύλλογο) της Πολιτείας, του Δήμου ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις του Συλλόγου και γενικά ότι έσοδο αποκτά νόμιμα ο σύλλογος.

β) Τακτικοί πόροι είναι το δικαίωμα εγγραφής των (τακτικών και ομότιμων) μελών, η τακτική ετήσια συνδρομή των τακτικών μελών (εκτός βέβαια από τους φοιτητές) και το παράβολο για υποψηφιότητα στις εκλογές οργάνων του Συλλόγου (Δ.Σ και Ε.Ε). Το ύψος των τακτικών πόρων μπορεί να αυξομειώνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ που όμως πρέπει να υποβάλλεται για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα ακολουθήσει.

2. Μέχρι που να πάρει απόφαση το αιρετό Δ.Σ για το ύψος των παραπάνω τακτικών πόρων της προηγούμενης παραγράφου, σαν πόροι ορίζονται:

α) Το δικαίωμα εγγραφής σε 3€

β) Η τακτική ετήσια συνδρομή σε 6€

γ) Το παράβολο για Υποψηφιότητα σε 6€

3. Οι φοιτητές που απαλλάσσονται από την ετήσια συνδρομή, δεν απαλλάσσονται από το παράβολο για υποψηφιότητα.

4. Η ειδική συνδρομή των ιδρυτικών μελών ορίζεται σε 9€ και μέσα σ' αυτήν περιέχεται η τακτική ετήσια συνδρομή των ιδρυτών μέχρι τέλους του έτους.

5. Ο Σύλλογος δεν επιτρέπεται να κάνει εμπορικές πράξεις ούτε και να παίρνει προμήθεια όταν γίνονται πράξεις για εκμετάλλευση της περιουσίας του.

6. Για να αποκτήσει περιουσία ο Σύλλογος τηρούνται πάντα οι διατάξεις των Νόμων, όπως ισχύουν κάθε φορά.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14ο: ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Αν κάποιος προσφέρει ή έχει προσφέρει στον Σύλλογο αντικειμενικά σημαντικές υπηρεσίες, μπορεί να ονομαστεί Επίτιμο Μέλος από τον Σύλλογο. Για να γίνει αυτό χρειάζεται αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ και έγκριση της από την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα ακολουθήσει. Τα Επίτιμα μέλη δεν έχουν απέναντι στο Σύλλογο ούτε δικαιώματα, ούτε υποχρεώσεις.

 

Άρθρο 15ο: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Όταν ο Σύλλογος έχει να εκτελέσει κάποιο έργο, το Δ.Σ μπορεί να ορίσει για την επίβλεψη του κάποιο (τακτικό, τιμητικό ή ομότιμο) μέλος Επιμελητή ή Έφορο, με εξουσίες σύμφωνα με την 12η παράγραφο του 10ου άρθρου του Καταστατικού.

 

Άρθρο 16ο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι στρογγυλή. Περιφερειακά έχει την επωνυμία του Συλλόγου.

2. Τα απαραίτητα στοιχεία και βιβλία για την λειτουργία Συλλόγου είναι:

α) Στοιχεία:Αποδείξεις για εισπράξεις,  Εντάλματα και Πληρωμές.

β) Βιβλία: Μητρώο Μελών, Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ, Βιβλίο Ταμείου, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας.

Θα υπάρχουν ακόμη όσα φανούν αναγκαία είτε από διατάξεις νόμων, είτε εξ  αιτίας της λειτουργίας του Συλλόγου.

 

Άρθρο 17ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1. Το καταστατικό τροποποιείται μόνο με απόφαση ειδικής Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται μόνο γι' αυτό τον σκοπό. Για τη σύγκληση τέτοιας Γ.Σ, χρειάζεται είτε απόφαση του Δ.Σ (που παίρνεται με πλειοψηφία των 3/5 του συνολικού αριθμού των μελών του), είτε γραπτή αίτηση των 2/5 των τακτικών μελών του Συλλόγου που είναι εντάξει ταμειακά. Και στις δύο περιπτώσεις (απόφασης του Δ.Σ ή αίτησης των μελών του Συλλόγου), πρέπει να γράφεται καθαρά (στην απόφαση ή στην αίτηση ποιες διατάξεις του Καταστατικού και γιατί πρέπει να αντικατασταθούν και ποιες θα τις αντικαταστήσουν.

2. Για να αποφασιστεί η τροποποίηση του Καταστατικού χρειάζεται να παρευρίσκονται στην Γενική Συνέλευση τα 3/5 των τακτικών μελών, που είναι εντάξει ταμειακά και να υπάρξει πλειοψηφία των 3/4   των παρόντων. Αν δεν υπάρξει η παραπάνω απαρτία, η Γ.Σ συνέρχεται αυτοδίκαια την επόμενη Κυριακή την ίδια ώρα, οπότε αρκεί να παρευρίσκονται τα μισά από τα τακτικά και εντάξει ταμειακά μέλη και να υπάρξει πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

 

Άρθρο 18ο: ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1. Ο Σύλλογος μπορεί να διαλυθεί μόνο με απόφαση ειδικής Γ.Σ που συγκαλείται μόνο για αυτό τον σκοπό. Για τη σύγκληση της απαιτείται είτε απόφαση του Δ.Σ (που παίρνεται με πλειοψηφία των 4/5 του συνολικού αριθμού των μελών του), είτε με γραπτή αίτηση των 3/4 των τακτικών μελών του Συλλόγου, που είναι εντάξει ταμειακά. Στην πρόταση διάλυσης γράφεται καθαρά η αιτία της προτεινόμενης διάλυσης.

2. Για να αποφασιστεί η διάλυση του Συλλόγου από την Γ.Σ πρέπει να παρευρίσκονται σ' αυτή τα 4/5 των τακτικών μελών, που είναι εντάξει ταμειακά και να υπάρξει πλειοψηφία των 4/5 των παρόντων. Επαναληπτική Γ.Σ για διάλυση του Συλλόγου δεν γίνεται ποτέ.

3. Ο Σύλλογος ακόμη διαλύεται στις περιπτώσεις που ορίζεται από τον Νόμο.

4. Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Μόλις αποφασιστεί η διάλυση, ο Σύλλογος είναι αυτοδίκαια σε κατάσταση εκκαθάρισης και θεωρείται (για τις ανάγκες της εκκαθάρισης) πως υπάρχει μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση. Εκκαθαριστές είναι τα μέλη του τελευταίου Δ.Σ και αποφασίζουν με σχετική πλειοψηφία. Όμως, η Γ.Σ που αποφασίζει τη διάλυση, μπορεί να ορίσει με την ίδια απόφαση έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές, διορίζονται δυο από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Η διάρκεια της εκκαθάρισης δεν μπορεί να ξεπεράσει τον χρόνο, εκτός αν το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών επιτρέψει για μια και μόνο φορά παράταση της εκκαθάρισης για έξι (6) μήνες.

β) Η Γ.Σ με την απόφαση της για διάλυση του Συλλόγου καθορίζει και την τύχη της περιουσίας του.

 

Άρθρο 19ο: ΓΕΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Κάθε θέμα, για το οποίο δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη σε αυτό το Καταστατικό, ρυθμίζεται με αποφάσεις της Γ.Σ, σύμφωνα με τον Νόμο και με το πνεύμα του Καταστατικού, εκτός αν ο Νόμος έχει προβλέψει στις διατάξεις του άμεση ρύθμιση.

 

Άρθρο 20ο: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2011. Αυτή θα εκλέξει τα όργανα του Συλλόγου. Μέχρι τότε ο Σύλλογος θα διοικείται από Προσωρινή Διοίκηση με επτά (7) μέλη, όπως ορίζεται στο Ιδρυτικό Πρακτικό. Η Προσωρινή Διοίκηση θα φροντίσει επίσης για την έγκριση του Καταστατικού αυτού και την νόμιμη αναγνώριση του Συλλόγου, καθώς και για την σύγκλιση της πρώτης τακτικής Γ.Σ. Τα μέλη της Προσωρινής Διοίκησης, (ατομικά και σαν συλλογικό όργανο) έχουν ανάλογα με το αξίωμα τους (που ορίζεται στο Ιδρυτικό Πρακτικό) όσα δικαιώματα και υποχρεώσεις δίδουν σ' αυτά οι ειδικές διατάξεις του 10ου και 11ου άρθρου του Καταστατικού αυτού.

 

ΑΘΗΝΑ 12 Ιουλίου 2010

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

1. Πρόεδρος:

Μπαχλιτζανάκης Εμμανουήλ

 

2. Αντιπρόεδρος:

Σολδάτος Χαράλαμπος

 

3. Γ. Γραμματέας:

Γεωργιάδης Δημήτριος (Φαίδων)

 

4. Ταμίας:

Αντωνακάκης Στέφανος

 

Μέλη:

Ζαφειράκης Παναγιώτης

 

Πάστρας Παναγιώτης

 

Μανώλης Αθανάσιος

 

Μαρινοπούλου Μαρία

 

 

 

 

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 05 Μαρτίου 2013 13:15
Το Πάρκο ανήκει σε όλους μας. Είναι ευθύνη όλων μας να το προστατέψουμε.

Επικοινωνία

  • Μουστοξύδη 20,
    114 73, Αθήνα
  • +30 210 6436033