Εξοχότατε κε Πρόεδρε, 
Με την παρούσα μας επιστολή θέλουμε να σας γνωρίσουμε ότι είμαστε ένας σύλλογος που δραστηριοποιείται στο Πεδίο του Άρεως και τους παρακείμενους χώρους πρασίνου .Ο σύλλογός  μας είναι ο μοναδικός που είναι νομικά κατοχυρωμένος με την υπ’ αριθμό 1497/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Αποτελείται κυρίως από εθελοντές που κύριος σκοπός τους είναι η προστασία και η αναβάθμιση του Πεδίου του Άρεως και των παρακείμενων χώρων, όπως ο λόφος του Φινόπουλου, το δάσος πίσω και πλάγια από τα Δικαστήρια και τη Σχολή Ευελπίδων έως και πίσω από το 38ο Γυμνάσιο. 
Κατηγορία Αλληλογραφία
Το Πάρκο ανήκει σε όλους μας. Είναι ευθύνη όλων μας να το προστατέψουμε.

Επικοινωνία

  • Μουστοξύδη 20,
    114 73, Αθήνα
  • +30 210 6436033