Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

1.ΤΙΤΛΟΣ

 • Άλσος Πεδίου Άρεως αρμοδία αρχή  η“ Περιφέρεια”
 • ΛόφοςΦινοπούλου  αρμοδία αρχή η “ Περιφέρεια”
 • Πλατεία Πρωτομαγιάς αρμοδία αρχή η “ Περιφέρεια”
 • Δασίλιο Σχολής Ευελπίδων αρμοδία αρχή το “ ΥπουργείοΓεωργίας, Διεύθυνση Δασών”.
 • Δασίλιο πίσω από το 38ο Σχολείο αρμοδία αρχή η“Περιφέρεια”

2.ΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΥΤΟ ΔΑΣΙΛΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ,ΛΟΦΟΥ ΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΑΣΙΛΙΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ 38ο ΣΧΟΛΕΙΟ.

 • Το Πεδίον  του ‘Αρεως  και η Πλατεία Πρωτομαγιάς περιβάλλονται από τις οδούς και λεωφόρους:

Λεωφόρο Αλεξάνδρας  από το ύψος της οδού Μουστοξύδη έως την Πατησίων  ,την οδό Μαυροματαίων,την  Κοδριγκτώνος,την Ευελπίδων, Μουστοξύδη, Μπούσγου και Λεωφ.Αλεξάνδρας.

 • Ο λόφος Φινοπούλου περιβάλλεται από τις οδούς Μομφεράτου,Βαλτινών,Καλλίστης,Ιεράπετρας.
 • Το Δασίλιο της Σχολής Ευελπίδων  περικλείεται  από τις οδούς Τέρμα Βαρδάκη,Μεγαλουπόλεως,Βαλτινών,Μουστοξύδη,
 • Το Δασίλιο πίσω από το 38ο σχολείο περικλείεται από τις οδούς Ευελπίδων,Πριγκηπονήσων μέχρι τον ‘Αγιο Στυλιανό στου Γκύζη,Παπανδρία,Κυπριανού,Κ.Δελαπόρτα,Κ.Μητσοπούλου και Ιωάννου Σούτσου

3.ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΤΟ ΑΛΣΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ  ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.

 • Ο διορισμός του διευθύνοντος το Άλσος και τα δασίλια γίνεται από την αρμοδία υπηρεσία “Περιφέρεια”και ο σύλλογός μας ουδεμία ανάμειξη η ευθύνη έχει.
 • Οι ευθύνες του υπευθύνου του Πεδίου του ‘Αρεως και των άλλων δασιλίων καθορίζονται και θεσμοθετούνται  από την “Περιφέρεια” και μόνο.
 • Για το δασίλιο της Σχολής Ευελπίδων την ευθύνη διορισμού υπευθύνου έχει το “Υπουργείο Γεωργίας” ,διεύθυνση Δασών.

4.ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ ,ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ,ΤΟΥ ΔΑΣΙΛΙΟΥ  ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΑΣΙΛΙΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ 38ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΩΣ  ΤΟΥ ΓΚΥΖΗ.

 • Οι χώροι αυτοί θα λειτουργούν από την Ανατολή του Ηλίου εως την Δύση του εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων όπως λειτουργίες εκκλησιών, καταστημάτων  και περιπτέρων.

5.ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ.

 • Την ευθύνη της φύλαξης των χώρων αυτών έχει η “Περιφέρεια” .Εξαίρεση αποτελεί το δασίλιο της Σχολής Ευελπίδων όπου την ευθύνη της φύλαξής του έχει το “Υπουργείο Γεωργίας”Διεύθυνση Δασών

6.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ,ΥΔΡΕΥΣΗΣ,ΦΩΤΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ KAIKAΛΩΠΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ.

 • Η “Περιφέρεια” έχει την ευθύνη για την τοποθέτηση εργολάβου υπευθύνου για τον συνεχή και καθημερινό  καθαρισμό όλων των χώρων του Άλσουςτου Πεδίου του ΄Αρεως  ,του Λόφου Φινοπούλου ,της Πλατείας Πρωτομαγιάς και του Δασιλίου πίσω από το 38ο σχολείο. ‘ Εχει επίσης την ευθύνη για την ύδρευση και το πότισμα δέντρων ,φυτών και λουλουδιών,την αφαίρεση και αντικατάσταση καμμένων δένδρων και δενδριλίων,την αντικατάσταση μαραμένων φυτών και λουλουδιών και εν γένει την περιποίηση και καλωπισμό του Άλσους.
 • Προυπόθεση απαραίτητη είναι η φύτευση νέων δενδριλίων να πληρεί τους όρους Γεωπονίας.
 • Η “Περιφέρεια” είναι επίσης η αρμοδία αρχή για τον διορισμό υπευθύνου εργολάβου για τον φωτισμό και την συντήρηση του ηλεκτρολογικού δικτύου στο ‘Αλσος και τους  άλλους προαναφερθέντες χώρους.

7.ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ.

 • Απαραίτητη προυπόθεση για την καλή και οικονομικότερη λειτουργία του Πεδίου του Άρεως είναι η χρήση των ιδίων του υδάτινων πόρων που διαρρέουν το Πεδίον καθόλο το μήκος του.

8.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ  ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ.

 • Αρμόδια αρχή έκδοσις αδειών για εκδηλώσεις είναι η “Περιφέρεια”.

9. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ  ΧΩΡΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ  ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ .

 • Ως τέτοιοι καθορίζονται χώροι αποκλειστικής χρήσης για κατοικίδια ζώα (κυρίως σκυλιά)με αποκλειστική είσοδο/έξοδο.
 • Απαραίτητη προυπόθεση για την είσοδο των κατοικιδίων ζώων στους χώρους αυτούς είναι:

-Η συνοδεία αυτών από τους ιδιοκτήτες /συνοδούς των.

-Hύπαρξη και χρήση αλυσίδας η και φήμωτρου για την προστασία  παιδιών, ανθρώπων αλλά και άλλων ζώων,

-Η ευθύνη του συνοδού για τον καθαρισμό των περιττωμάτων  που θα δημιουργηθούν από αυτό και η εναπόθεσή τους στους υπάρχοντες εντός του χώρου κάδους απορριμάτων.

 • Αρμοδία αρχή είναι η “Περιφέρεια”.

 

10.ΧΩΡΟΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ .

Εμπορικά- φορτηγά

 • Τα εμπορικά τροχοφόρα και φορτηγά μικρού βάρους να χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο τους δρόμους που οδηγούν απ ‘ευθείας στα καταστήματα εναπόθεσης των εμπορευμάτων τους χωρίς παρεγκλίσεις.
 • Μεγάλα φορτηγά δεν επιτρέπεται να εισέρχονται εντός του Άλσους . Εξαίρεση αποτελούν τα φορτηγά της “Περιφέρειας” για την φροντίδα των αναγκών του Άλσους.
 • Μοναδική επιτρεπτή είσοδος  για φορτηγά είναι αυτή από την οδό Ευελπίδων(Τοπογραφική Yπηρεσία).

Επιβατικά

 • Τα επιβατικά αυτοκίνητα επιτρέπεται να εισέρχονται στους χώρους του ‘Αλσους μόνο για  τις εκκλησιαστικές εκδηλώσεις (γάμους,βαπτίσεις κ.λ.π.) και μόνο προς τις δύο εκκλησίες που βρίσκονται εντός του χώρου του Πεδίου ΄Αρεως.
 • Για μεν την εκκλησία των Ταξιαρχών η είσοδος θα γίνεται από την οδό Ευελπίδων (δίπλα στην είσοδο του «Πανελληνίου Συλλόγου»),
 • για δε την εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους από την γωνία των οδών Μουστοξύδη και Μπούσγου.

Ποδήλατα

 • ΄Οσον αφορά τους ποδηλάτες,  υπάρχει ειδικός ποδηλατόδρομος χαραγμένος περιφερειακά του Άλσους  και συνιστάται η χρήση αποκλειστικά και μόνο αυτού.
 • Απαγορεύεται ρητά η διακίνηση μοτοποδηλάτων και μηχανών σε όλο τον χώρο του Άλσους.

11.ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ.

 • Οι παιδικές χαρές πρέπει να λειτουργούν με ασφάλεια.
 • Την ευθύνη των παιδικών χαρών έχει η “Περιφέρεια”.Η “Περιφέρεια” πρέπει να φροντίζει ώστε τα διάφορα παιχνίδια(κούνιες ,τσουλήθρες,κλπ.) να είναι πάντοτε σε καλή κατάσταση.
 • Οι συνοδοί των παιδιών πρέπει να προσέχουν οι ίδιοι τα παιδιά τους. 
 • Για τα τυχόν ατυχήματα που θα προκύπτουν την ευθύνη θα έχουν οι συνοδοί.

12.ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ.

 • Την ευθύνη για την προστασία και συντήρηση όλων των αγαλμάτων του Άλσους την έχει η “Περιφέρεια”.

13.«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ» ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥ.

 • Ως ορίζονται αυτά από την υπάρχουσα σύμβαση.

14.ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ(ΑΛΙΚΗ).

 • Επιθυμία του συλλόγου μας είναι η αναμόρφωση του χώρου στην παλαιοτέρα κατάσταση και η επαναλειτουργία του ανοικτού θεάτρου “ΑΛΙΚΗ”  με είσοδο από την Λεωφόρο Άλεξάνδρας.

15.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΦΥΤΩΡΙΟΥ.

 • Αναμόρφωση του φυτωρίου για την συνεχή τροφοδοσία του Άλσους.

16.ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ¨ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ¨

 • Να αναμορφωθεί  η πλατεία , να φυτευθεί με πράσινο ο χώρος και να φωταγωγηθεί καταλλήλως προκειμένου να χρησιμοποιηθεί μόνο για πολιτιστικές εκδηλώσεις.

17. ΛΟΦΟΣ ΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ,ΔΑΣΙΛΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΛΙΟ 38ου ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 • Οτι ισχύει για τους προαναφερθέντες  χώρους ισχύει και για τους ανωτέρω.
 • Επιθυμία του συλλόγου μας είναι η αναβάθμιση των χώρων αυτών .
 • Πρωτίστως η περίφραξή τους  ,η σωστή φύλαξη αυτών, η κατάλληλη φωταγώγησή τους και ο καλωπισμός των χώρων τους.  

18.ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.

 • Βασική προυπόθεση για την ασφαλέστερη λειτουργία του “Αλσους του Πεδίου ΄Αρεως“αλλά και των δύο δασιλίων της Σχολής Ευελπίδων και του 38ου Σχολείου , της“Πλατείας Πρωτομαγιάς” και του  “ΛόφουΦινοπούλου ”  είναι η κατάλληλη  περίφραξη αυτών.
 • Ειδικά για το άλσος του Πεδίου του Άρεως απαιτείται η περίφραξη να γίνει με κάγκελα του υπάρχοντος τύπου 

19.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ.

Σελίδα 6 από 6
Το Πάρκο ανήκει σε όλους μας. Είναι ευθύνη όλων μας να το προστατέψουμε.

Επικοινωνία

 • Μουστοξύδη 20,
  114 73, Αθήνα
 • +30 210 6436033